Sadzīves atkritumi

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks pagastos (pārskatīts 1.03.2019.)

Iedzīvotājiem, uzņēmumiem vai iestādēm ir jāiesaistās pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Līgumu noslēdz Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai Dārzniecības ielā 9.

Līguma noslēgšana

Privātpersonām līdzi jāņem īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (pirkuma līgums; Zemesgrāmata; īres līgums), personu apliecinošs dokuments.

Juridiskām personām līdzi jāņem Komersanta reģistrācijas apliecība un citi uzņēmuma rekvizīti.

Pēc līguma noslēgšanas iegūsiet konteineru lietošanai.

Izcenojumi no 2017. gada 1. novembra

 • Viens m3 sadzīves atkritumu -  EUR 17,35.
 • Mazizmēra konteiners (0,24 m3) - EUR 4,16.
 • Lielizmēra konteiners (1,1 m3) - EUR 19,09.
 • Marķētie oranžie atkritumu maisi (100 litru maiss, kurā ietilpst 0,1 matkritumu) - EUR 1,74.

 Atkritumu konteinerā aizliegts ievietot:

 • pelnus, izdedžus, zemi,
 • celtniecības atkritumus,
 • lielgabarīta atkritumus,
 • šķidros atkritumus,
 • bīstamos atkritumus,
 • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
 • medicīniska un veterināra rakstura atkritumus.