Šķirotie atkritumi

ATKRITUMU SKIROSANA labots 7112017

Šķirotos atkritumus bez maksas var nodot Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, šādā darba laikā:

SKIROTO ATKRITUMU LAUKUMS darba laiks5SKIROTO ATKRITUMU LAUKUMS5

Šķiroto izejvielu savākšana no privātmājām Putnudārzā, Pārventā un citviet pilsētā tiek organizēta pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 63322380 vai 26674543.

ŠĶIROTO ATKRITUMU IZVEŠANAS DIENAS

Stikls - katra mēneša 1. pirmdienā pagastos, bet katra mēneša 1. un 3. pirmdienā Kuldīgas pilsētā.

Papīrs, plastmasa, metāls -  katru otrdienu pilsētā un nepāra nedēļu otrdienās pagastos.

Plastmasu, papīru, metālu, kā arī stikla pudeles un burkas var izmest dalīto atkritumu savākšanas punktos arī daudzdzīvokļu māju pagalmos, kā arī citviet pilsētā, kur izvietoti šķiroto atkritumu konteineri. Šādi šķiroto atkritumu savākšanas punkti ir arī katrā Kuldīgas novada pagasta centrā.

IMG 3746

atkritumi 2020

Šķiroto atkritumu savākšanas punkti Kuldīgas novadā: