Kapitālsabiedrības darbības veidi

Īpašnieks: Kuldīgas novada pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāldaļas.
Pamatkapitāls: 1 068 230 eiro.
Uzņēmuma komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

  • ēku apsaimniekošana, NACE kods 68;
  • ietvju un zaļo zonu kopšana ziemas un vasaras apstākļos, NACE kods 81.3;
  • ielu ikdienas uzturēšana, NACE kods 81;
  • atkritumu apsaimniekošana, NACE kods 38 un 39;
  • sadzīves atkritumu un būvgružu izvešana, NACE kods 38 un 39;
  • transporta pakalpojumi un tehnikas noma, NACE kods 49, 52 un 77;
  • galdniecības pakalpojumi, NACE kods 16;
  • ceļu remontdarbi, NACE kods 42 un 43;
  • tirgu apsaimniekošana, NACE kods 68.

Pamatdarbība: komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm, kā arī dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošana Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos.

Valde: valdes loceklis.

Padome: nav.

Uzņēmuma pārvalde: dalībnieks; dalībnieku sapulce, kuru funkciju pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Uzņēmuma finansēšanas modelis: pašu ieņēmumi un finansējums no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta deleģēto pārvaldes uzdevumu, kas izriet no pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildei.