Atalgojuma politikas principi

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atalgojuma politikas principi ir izstrādāti, pamatojoties uz normatīvajiem tiesību aktiem - Darba likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 533 „Noteikumi par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 403 „Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem”.

Uzņēmuma darba samaksas sistēmas mērķis - vienota un ikvienam saprotama darba samaksas noteikšanas sistēma, kura balstīta uz katra amata vērtību uzņēmuma struktūrā, atbilstoši amatam veicamajiem pienākumiem, un katra darbinieka darba rezultātiem jeb individuālo ieguldījumu.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"  darba samaksas sistēma ŠEIT.

Ar 2021. gada 15. jūlija Dalībnieku sapulces lēmumu, par SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” valdes locekļa pienākumu izpildi Kasparam Poriķim noteikt atlīdzību 2600.00 EUR mēnesī, kas veido atlīdzību, piemērojot koeficientu 2,27 valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējai darba samaksai (publicēta Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā).