Informācija par īpašuma struktūru

Kapitālsabiedrības 100% īpašnieks ir Kuldīgas novada pašvaldība, kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās sabiedrībās.