Misija: "Kā ekspertu komanda esam soli priekšā visiem, sniedzot daudzpusīgus un inovatīvus pakalpojumus ikvienam klientam".

Vīzija: "Iedzīvotāju partneris Nr. 1 vides un ikdienas uzlabošanā, un pakalpojumu inovācijā".

Stratēģiskie mērķi:

Nodrošināt profesionāli organizētu, kvalitatīvu, ilgtspējīgu un SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ekonomiski izdevīgu Kuldīgas novada nekustamo īpašumu, sadzīves atkritumu, Kuldīgas pilsētas ielu, laukumu, zaļās zonas un tirgus apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas novada iedzīvotājiem, uzņēmumiem, organizācijām un pašvaldībai.