Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2014.gada 14.oktobrim plkst.13:00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 2.stāvā, 216.kab., Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 08:00-17:00, piektdienās no 08:00-16:00.