NOLIKUMS

Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2016. gada 12. aprīlim plkst. 13:00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – 2. stāvā, 216. kab., Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, LV-3301.

Publisko iepirkumu komisijas protokols ŠEIT.

Līgums 1.lpp., 2.lpp., 3.lpp., 4.lpp.

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Kaspars Poriķis,
t.: 26342778, e-pasts: kaspars.porikis@kuldiga.lv.

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru Ritvars Cimermanis,
t.: 63321962, e-pasts:  ritvars.cimermanis@kuldiga.lv.