1. Pasūtītājs: SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”

Reģ.nr.: 56103000221
Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Epasts: kkp@kuldiga.lv

2. Pasūtītais priekšmets, provizoriskais apjoms:
1100m2

3. Veicamo darbu apjoms un kvalitātes prasības: Materiāliem jābūt atbilstošiem ceļu specifikācijas aktuālajai redakcijai.

4. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:
 Pretendenta uzņēmuma rekvizīti;
 Norāde, ka piedāvājums tiek sniegts cenu aptaujā “Asfaltbetona seguma bedrīšu remontu ar nepilno tehnoloģiju (bitumena emulsiju un šķembām)Kuldīgas ielām un ceļiem”
 Piedāvājuma cena EUR 1m2 bez PVN un ar PVN
 Pasūtījuma izpildes laiks no pasūtījuma saņemšanas brīža dienās.
 Pretendenta vārdā parakstīties tiesīgas personas paraksts.

5. Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@kkp.lv

6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 11. aprīlim plkst.12:00.

Kontaktpersona:
Māris Lagzdiņš, tālr.: 27835099