SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina Jūs piedalīties cenu aptaujā par elektroenerģijas piegādi.

Paredzamais piegādes periods no 2023.gada 01.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam  (līgums uz 1 (vienu) gadu). No 2022.gada maija līdz 2023.gada aprīlim elektroenerģijas patēriņš bija 676 327 kWh.

  • Cenu piedāvājumā norādīt elektroenerģijas cenu par 1 kWh bez PVN abos uzskaitītajos veidos – fiksētā un biržas cena.

  • Apmaksas noteikumi - 30 dienas pēc rēķina izrakstīšanas.

  • Pretendents pievieno Līguma paraugu.

  • Vienā rēķinā iekļaut gan elektroenerģiju, gan elektroenerģijas pārvadi un sadali.

  • Piedāvājuma derīguma termiņš 5 darba dienas, neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

 

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski iepirkumi@kkp.lv līdz 2023.gada 9.jūnijam  plkst. 10:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu, kurš cenu aptaujas procesā piedāvājis zemāko cenu.

CA-elektroenergijai.docx