Labiekārto pagalmu Liepājas ielā 54 un Mucenieku ielā 35

Pagalma pašreizējais stāvoklis – pagalmā izbūvēts betona plātņu segums, automašīnu novietošanas iespējas, ēku būvējot un labiekārtojot pagalmu, nav paredzētas. Liepājas ielas 54 un Mucenieku ielas 35 namu iedzīvotāji savus auto pašlaik novieto zaļajās zonās, līdz ar to tiek izbraukāts zālājs, mitrā laikā veidojas dubļi. Pagalma labiekārtojuma stāvoklis neatbilst esošajām prasībām un izmantošanas veidam.
Projektā ”Pagalma labiekārtošana Liepājas ielā 54 un Mucenieku ielā 35, Kuldīgā” paredzēts veikt šķembu seguma izbūvi, zaļo zonu atdalīšanu, betona plātņu seguma līmeņošanu un betona apmaļu mājas priekšā remontu, saskaņojot ar plānotā labiekārtojuma skici.
Konkursa projekta realizēšanas kopējās izmaksas ir 8050.94 eiro, no tām 50%, jeb 4025.47 eiro ir dzīvokļu īpašnieku finansējums – ēkas apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājums.
Pagalma labiekārtošanas darbi norisinās konkursa „Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” ietvaros, kuram ir piesaistīts Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2015. gada 30. novembrim.
Jāpiebilst, ka ēkā Liepājas ielā 54 ir 24 dzīvokļi, bet Mucenieku ielā 35 ir 23 dzīvokļi. Abās ēkās kopumā deklarējušies 88 iedzīvotāji.
Šo ēku apsaimniekotājs ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.