28. aprīlī uzsāks centralizētās apkures atslēgšanu

Iestājoties siltākiem laika apstākļiem, Jūsu Pārvaldnieks SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, sadarbībā ar SIA “Kuldīgas siltumtīkli” plāno uzsākt apkures sezonas noslēgumu ar 28. aprīli, ko plānots pilnībā īstenot 5 darba dienu laikā. Šajā laika periodā, plānots centralizēto siltumapgādi pārtraukt visām uzņēmuma pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu mājām, kā arī nomas telpām.

Kā jau Jums zināms, dzīvokļu īpašnieki paši var lemt par apkures sezonas sākuma un beigu datumu. Ja nevēlaties, lai apkure tiek atslēgta, kā Plānojis Pārvaldnieks, lūdzam māju vecākos sazināties ar saviem apsaimniekotājiem pa tālruni 63321963, vai klientu apkalpošanas centrā.

Jau līdz šim daļā Pārvaldnieku apsaimniekoto dzīvojamo māju apkure tiek nodrošināta, elastīgi pieskaņojoties āra gaisa temperatūrai. Ēkās darbojas automatizēta apkures sistēma, kas nodrošina automātisku siltuma padeves pielāgošanos, atbilstoši āra gaisa temperatūras svārstībām. Apkures intensitāte pakāpeniski samazinās, līdz pilnīgai apkures pārtraukšanai, kad āra gaisa temperatūra paaugstinās.

Automatizētā sistēma nodrošina to, ka pavasara sezonā mājas netiek pārkurinātas, tādējādi arī siltumenerģija apkurei tiek patērēta tikai nepieciešamajā apjomā. Tiklīdz iestāsies vienmērīgi un pietiekami silts laiks, apkures sistēmas mājām tiks atslēgtas pilnībā, lai gadījumā, ja iestājas kāds vēsāks laiks vasaras sezonā, apkures sistēma neieslēgtos.