Tiek rīkota nomas tiesību izsole garāžas telpai Nomales ielā 5

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" rīko nomas tiesību izsoli 17,4 m² lielai garāžai, Nomales ielā 5, Kuldīgā.

Izsole notiks 7.februārī plkst. 14.00 Pilsētas laukumā 2, 2.stāvā Mazā zālē, Kuldīgā.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek gan klātienē, gan elektroniski.

Klātienē - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā, Klientu apkalpošanas zālē, Kuldīgā.

Elektroniski - sūtot pieteikumu un nepieciešamos dokumentus uz e-pastu kkp@kuldiga.lv, ar nosacījumu, ka pieteicējam ir iespēja pieteikumu elektroniski parakstīt.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2023. gada 7. februārim plkst. 12.00.

Apskatīt telpu ir iespējams līdz 2023.gada 6.februārim, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 25668337 ar nedzīvojamā fonda namu apsaimniekotāju.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Objekta raksturojums

Pieteikums dalībai izsolē