Auditēti gada pārskati

2023. gada revidenta ziņojums ŠEIT.

2022. gads ŠEIT, revidenta ziņojums ŠEIT.

2021. gads ŠEIT, revidenta ziņojums ŠEIT.

2020. gads ŠEIT, revidenta ziņojums ŠEIT.

2019. gads ŠEIT, revidenta ziņojums ŠEIT.

2018. gads ŠEIT, revidenta ziņojums ŠEIT.

2017. gads ŠEIT, revidenta ziņojums ŠEIT.

2016. gads ŠEIT, revidenta ziņojums ŠEIT.

2015. gads ŠEIT, revidenta ziņojums ŠEIT.